Xí Nghiệp Tư Doanh Điện tử TQT

Thông tin chung:
- Xí Nghiệp Điện Tử TQT, được thành lập năm 1988
Lĩnh vực hoạt động:
- Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cung cấp & lắp đặt thiết bị chuyên dụng phát thanh truyền hình; Tư vấn, thiết kế xây dựng các công trình chuyên ngành PT-TH &  Viễn thông.
       
 

Loại hình: Dịch vụ vận tải, kho bãi; Sản xuất/Gia công/Chế biến; Đăng ký KD: Chờ cập nhật

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm chào bán

Kết nối với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:
Xí Nghiệp Tư Doanh Điện tử TQT
Địa chỉ:
42 Tran Nhat Duat St., Nhatrang City, KhanhHoa Province, Vietnam
Số điện thoại:
(+8458) 871155, 874399
Fax:
(+8458) 871156
Địa chỉ trang:
Website:

Người đại diện

Tên người liên hệ:
tqt@dng.vnn.vn
Email:
tqt@dng.vnn.vn
Số điện thoại:
(+8458) 871155, 874399
Giỏ hàng (0)