Công ty Cổ Phần Muối Khánh Hòa

Giới thiệu chung:
 
- Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa (trước đây là Công ty Muối Phú Khánh) được thành lập theo quyết định số 1616/UB ngày 29/08/1979 của UBND tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa), là một đơn vị sản xuất kinh doanh các loại Muối và các sản phẩm sau muối trực thuộc Sở Thuỷ sản Phú Khánh quản lý.       
- Năm 1992 Công ty được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước Công ty Muối Khánh Hòa (Quyết định số 1469/QĐ-UB ngày 23/12/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa) trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.                                                       
- Năm 2001 Công ty Muối Khánh Hòa chuyển thành Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa theo quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ 16.050.000.000 đồng (không bao gồm giá trị của Cảng Hòn Khói).
- Đến năm 2004 được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 706/QĐ-UB ngày 29/3/2004) cho phép tiến hành đưa giá trị của Cảng Hòn Khói (đơn vị trực thuộc Công ty) vào giá trị của Công ty bằng cách ghi tăng giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vốn điều lệ của Công ty sau khi đã bao gồm giá trị của cảng Hòn Khói là 17.111.700.000 đồng.
- Tháng 05/2009 Công ty đã thực hiện thưởng 633.133 cổ phần từ nguồn quỹ Đầu tư Phát triển tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 23.443.030.000 đồng.
- Tháng 10/2009 Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 37.398.230.000 đồng
 

Lĩnh vực hoạt động:
 
Sản xuất, kinh doanh các loại muối
 
 
Các đơn vị thành viên:
 
XÍ NGHIỆP MUỐI XUẤT KHẨU HÒN KHÓI
Địa chỉ      : Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3849145                              
Fax          : (058) 3849491
 
XÍ NGHIỆP MUỐI CAM RANH
Địa chỉ     : Cam Thịnh Đông - Cam Ranh - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3978052                              
Fax          : (058) 3978052
 
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MUỐI VÀ SXHC HÒN KHÓI
Địa chỉ     : Ninh Diêm - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3849159                              
Fax          : (058) 3849159
 
CẢNG HÒN KHÓI
Địa chỉ     : Ninh Hải - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3849189                              
Fax: (058) 3670610
 
TRẠM MUỐI 2/4 NGỌC DIÊM
Địa chỉ     : Ninh Ích - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3624005
 
 
Thành tích đạt được:
 
 
 
 
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Chế biến; Đăng ký KD: Chờ cập nhật

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm chào bán

Kết nối với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:
Công ty Cổ Phần Muối Khánh Hòa
Địa chỉ:
Số 108 đường 2/4, Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại:
(058) 3831066 - 3832778
Fax:
(058) 3835065
Địa chỉ trang:
Website:

Người đại diện

Tên người liên hệ:
ctcpmuoikh@gmail.com
Email:
ctcpmuoikh@gmail.com
Số điện thoại:
(058) 3831066 - 3832778
Giỏ hàng (0)