Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.
Khánh Hòa

Muối tinh sấy I-ốt 3

Muối tinh sấy I-ốt 3 là sản phẩm của Công ty Cổ Phần Muối Khánh Hòa
Thêm vào giỏ
Nhóm sản phẩm: Các sản phẩm từ muối
Số lượt xem: 1,074
Hãng sản xuất: Công ty Cổ Phần Muối Khánh Hòa
Thị trường xuất khẩu: Chờ cập nhật
Đặt hàng tối thiểu
Chờ cập nhật
Khả năng cung ứng
Chờ cập nhật

Muối tinh sấy I-ốt 3 là sản phẩm của Công ty Cổ Phần Muối Khánh Hòa

Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa (trước đây là Công ty Muối Phú Khánh) được thành lập theo quyết định số 1616/UB ngày 29/08/1979 của UBND tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa), là một đơn vị sản xuất kinh doanh các loại Muối và các sản phẩm sau muối trực thuộc Sở Thuỷ sản Phú Khánh quản lý.

Năm 1992 Công ty được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước Công ty Muối Khánh Hòa (Quyết định số 1469/QĐ-UB ngày 23/12/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa) trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2001 Công ty Muối Khánh Hòa chuyển thành Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa theo quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ 16.050.000.000 đồng (không bao gồm giá trị của Cảng Hòn Khói).

Đến năm 2004 được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 706/QĐ-UB ngày 29/3/2004) cho phép tiến hành đưa giá trị của Cảng Hòn Khói (đơn vị trực thuộc Công ty) vào giá trị của Công ty bằng cách ghi tăng giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vốn điều lệ của Công ty sau khi đã bao gồm giá trị của cảng Hòn Khói là 17.111.700.000 đồng.

Tháng 05/2009 Công ty đã thực hiện thưởng 633.133 cổ phần từ nguồn quỹ Đầu tư Phát triển tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 23.443.030.000 đồng.

Tháng 10/2009 Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 37.398.230.000 đồng

Lĩnh vực hoạt động:

Sản xuất, kinh doanh các loại muối

Công ty Cổ Phần Muối Khánh Hòa

ĐỊA CHỈSố 108 đường 2/4, Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
SỐ ĐIỆN THOẠI(058) 3831066 - 3832778
FAX(058) 3835065
WEBSITEkhasasco.com.vn/
ĐẠI DIỆNctcpmuoikh@gmail.com
EMAILctcpmuoikh@gmail.com
SỐ ĐIỆN THOẠI(058) 3831066 - 3832778

Sản phẩm nổi bật

made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ

Xem thêm

made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Thêm vào giỏ

Kết nối với chúng tôi

Sản phẩm cùng loại

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)